do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Obrona: M.M. Kuźma
Dyplomy 2010 - Magist.
Kształcimy najlepszych...
Iuventus Plus: M. Wysocka
Wyróżnienie: Ł. Lubiński
FOCUS 2010
Szkoła Chemii
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA CHEMIO?
Wykładowca roku
Dla najlepszych...
Seminarium dla doktorantów
Wystawa dokumentów
Obrona: S.E. Freza
Obrona: P.M. Gruszczyński
Obrona: M.K. Śleszyńska
Wybory: Sam. Stud.
Obrona: B.E. Zadykowicz
Obrona: A. Kwiatkowska
Projekty rozwojowe
Inauguracja SD
Inauguracja 2010
Seminarium: prof. Day
Wmurowanie kamienia węgielnego
Organizacja I tygodnia
Inauguracja 2010/2011
Staże DBU
Seminarium doktorantów
Informator Pierwszaka
Akademicka Szkoła Letnia
Innowacyjna Gospodarka
Stypendia konferencyjne
SD: dodatkowa rekrutacja
Seminarium: prof. Lee
Dodatkowa rekrutacja
IPMSD
Rekrutacja: MPD
Rekrutacja IPMSD
Stypendia L'Oréal
Obrona: A. Stefańska
Obrona: M.M. Orłowska
Obrona: P.L. Niedziałkowski
QSAR2010
Obrona: A. Pogorzelska
Seminarium: dr Gaczyńska
Nagrody PTChem
Obrona: A. Markowskiej
Obrona: A. Radulskiej
VIII BFN - galeria
Obrona: K. Szczodrowski
BFN 2010
Wampiriada
Turniej Piłki Siatkowej
Nowy budynek WCH
Nowy numer "Sp3"
Chemiliada: godziny dziekańskie
Seminarium: dr Smith
Stypendium L'Oreal
Chemiliada 2010
Statistica
Stypendia DBU
Obrona: B. Lipowska-Łastówka
Obrona: B. Spichalska
Nagroda Czerwonej Róży
OG PTCh
Dzień Otwarty - zmiany
Ankieta RMN
Logo W.Ch.
Targi Akademia 2010
Obrona: M. Pawlukowska
World of audit
Nauczyciel roku
Grasz o staż
Inkubator Przedsiębiorczości
Dzień Otwarty
Obrona: A. Tuszkowska
Obrona: J. Samaszko
Uroczyste posiedzenie Senatu UG
Projekt: "Cukry..."
Sesja spr. SD
Obrona: D. Dębowski
Agrochemia
Cudze chwalicie...
X sesja spr.
Nagrody WFOŚ
Bookcrossing
Grant obl. INCITE
Obrona: A.D. Kotłowska
INNOpomorze
Obrona: Ł. Haliński
Seminarium: prof. Opałło
Strefa Nauki
Seminarium: prof. Leszczyński
Książka: QSAR studies
Promocja Nauki Polskiej

 
XXXIII Ogólnopolska Szkoła Chemii
W dniach 10-14 listopada 2010 roku Naukowe Koło Chemików z naszego Wydziału zorganizowało i prowadziło XXXIII Ogólnopolską Szkołę Chemii, która odbywała się w ośrodku wypoczynkowym "VIS" w Jastrzębiej Górze. Patronami honorowymi konferencji byli Jego Magnificencja Rektor UG prof. dr hab. Bernard Lammek, który dokonał jej otwarcia oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Mottem przewodnim konferencji było hasło "Chemia naszą potęgą".

Okładka

W konferencji wzięło udział około 90 studentów z całej Polski oraz kilkunastu doktorantów. W ciągu kilku listopadowych dni studenci wygłosili wiele referatów i komunikatów (38). Odbyły się również dwie sesje posterowe (48 posterów). Połowa wystąpień ustnych dotyczyła badań własnych prowadzonych w ramach pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. Prawie połowa posterów dotyczyła także badań własnych.

Takie konferencje odbywają się dwa razy w roku, wiosną i jesienią, pod auspicjami Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii. ASSChem zrzesza koła naukowe studentów wydziałów chemii z wielu polskich uczelni. W tym roku organizacja tej konferencji została powierzona właśnie naszemu kołu. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli Rektor UG oraz prodziekani naszego Wydziału.

Członkowie NKCh UG regularnie uczestniczą w spotkaniach studentów chemii i kierunków pokrewnych, za każdym razem zaznaczając swój udział referatami, komunikatami i posterami. Cykl tych konferencji daje okazję do wymiany doświadczeń, podzielenia się spostrzeżeniami i wynikami swoich badań. Specyfika i atmosfera spotkań z serii Ogólnopolska Szkoła Chemii znajduje duże uznanie wśród koleżanek i kolegów chemików z całej Polski. Podejście ASSChemowiczów do takich konferencji jest bardzo poważne o czym świadczy wysoki poziom wystąpień i następujących po nich dyskusji. Najlepsze referaty, komunikaty i postery, wybrane w głosowaniu Rady Głównej ASSChem zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów (Bank Zachodni WBK, Bruker, Ciech, Merck, Wydawnictwo Naukowe PWN i Wydawnictwa Naukowo-Techniczne).

Nasza konferencja nie odbyłaby się bez pomocy i wsparcia władz rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego oraz zespołu dziekańskiego Wydziału Chemii. Zawsze wspierali nas w naszych działaniach i poczynaniach przy organizacji tej konferencji za co składam im w imieniu studentów serdeczne podziękowania.

Możemy być dumni, iż studenci Wydziału Chemii UG mogli wpisać się w tę piękną tradycję organizowania studenckich spotkań.

Zapraszam do odwiedzenia strony domowej Naukowego Koła Chemików oraz strony z galerią zdjęć z konferencji.

Opiekun Naukowego Koła Chemików
dr Henryk Myszka

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
29.11.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału