do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Obrona: M.M. Kuźma
Dyplomy 2010 - Magist.
Kształcimy najlepszych...
Iuventus Plus: M. Wysocka
Wyróżnienie: Ł. Lubiński
FOCUS 2010
Szkoła Chemii
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA CHEMIO?
Wykładowca roku
Dla najlepszych...
Seminarium dla doktorantów
Wystawa dokumentów
Obrona: S.E. Freza
Obrona: P.M. Gruszczyński
Obrona: M.K. Śleszyńska
Wybory: Sam. Stud.
Obrona: B.E. Zadykowicz
Obrona: A. Kwiatkowska
Projekty rozwojowe
Inauguracja SD
Inauguracja 2010
Seminarium: prof. Day
Wmurowanie kamienia węgielnego
Organizacja I tygodnia
Inauguracja 2010/2011
Staże DBU
Seminarium doktorantów
Informator Pierwszaka
Akademicka Szkoła Letnia
Innowacyjna Gospodarka
Stypendia konferencyjne
SD: dodatkowa rekrutacja
Seminarium: prof. Lee
Dodatkowa rekrutacja
IPMSD
Rekrutacja: MPD
Rekrutacja IPMSD
Stypendia L'Oréal
Obrona: A. Stefańska
Obrona: M.M. Orłowska
Obrona: P.L. Niedziałkowski
QSAR2010
Obrona: A. Pogorzelska
Seminarium: dr Gaczyńska
Nagrody PTChem
Obrona: A. Markowskiej
Obrona: A. Radulskiej
VIII BFN - galeria
Obrona: K. Szczodrowski
BFN 2010
Wampiriada
Turniej Piłki Siatkowej
Nowy budynek WCH
Nowy numer "Sp3"
Chemiliada: godziny dziekańskie
Seminarium: dr Smith
Stypendium L'Oreal
Chemiliada 2010
Statistica
Stypendia DBU
Obrona: B. Lipowska-Łastówka
Obrona: B. Spichalska
Nagroda Czerwonej Róży
OG PTCh
Dzień Otwarty - zmiany
Ankieta RMN
Logo W.Ch.
Targi Akademia 2010
Obrona: M. Pawlukowska
World of audit
Nauczyciel roku
Grasz o staż
Inkubator Przedsiębiorczości
Dzień Otwarty
Obrona: A. Tuszkowska
Obrona: J. Samaszko
Uroczyste posiedzenie Senatu UG
Projekt: "Cukry..."
Sesja spr. SD
Obrona: D. Dębowski
Agrochemia
Cudze chwalicie...
X sesja spr.
Nagrody WFOŚ
Bookcrossing
Grant obl. INCITE
Obrona: A.D. Kotłowska
INNOpomorze
Obrona: Ł. Haliński
Seminarium: prof. Opałło
Strefa Nauki
Seminarium: prof. Leszczyński
Książka: QSAR studies
Promocja Nauki Polskiej

 
Budowa Wydziału Chemii UG
Dnia 14 maja 2010 roku została podpisana umowa na budowę nowej siedziby Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o. Termin realizacji to 1 lipca 2010 roku - 30 czerwca 2012 roku.

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaje w ramach projektu "Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego", który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ten znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2007-2013).

Podpisanie umowy W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał JM Rektor UG prof. Bernard Lammek, konsorcjum ALPINE reprezentowali Juliusz Sikora, Dyrektor Spółki-prokurent oraz Bogusław Paciorek Dyrektor Techniczny - prokurent. W spotkaniu udział wzięli także Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego dr Jerzy Gwizdała oraz Andrzej Łoś, Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju.

1 lipca 2009 roku pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (Instytucja Wdrażająca) a Uniwersytetem Gdańskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POIS.13.01-011/08-00. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie przedsięwzięcia (dot. budowy budynków - Wydziału Biologii i Wydziału Chemii) w łącznej wysokości 236 090 000 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana w całości z dotacji rozwojowej UE i budżetu państwa.

Podpisanie umowy W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę robót budowlanych budynku Wydziału Chemii, którym zostało konsorcjum firm ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o. z którym w dniu 14 maja 2010 roku została podpisana umowa na realizację obiektu. Wybrany w przetargu wykonawca - koncern ALPINE jest jednym z wiodących koncernów budowlanych w Europie, który posiada doświadczenie i kompetencje w dziedzinie budowy dużych obiektów na całym świecie. W Polsce ALPINE w konsorcjum jest Generalnym Wykonawcą Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu Baltic Arena w Gdańsku, a także stadionu Lecha w Poznaniu. Natomiast w Krakowie ALPINE w konsorcjum buduje stadion miejski dla najstarszej drużyny piłkarskiej w Polsce - Cracovii. Koszt umowny budowy Wydziału Chemii wyniesie 121 525039,84 zł.

Budynki Wydziału Chemii to dwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz nowotworzonych specjalności na tym Wydziale, również we współpracy zarówno z innymi Wydziałami UG jak i innymi uczelniami.

Powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii to 28 180 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą świadczącą usługi naszym uczonym, doktorantom i studentom.

W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości przystosowanym do realizacji branżowych badań zleconych. Powstanie także parking naziemny na 166 miejsc postojowych.

Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II. Wydział Chemii powstanie na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.

Dokumentacja projektowa dla budynków Wydziału Chemii została zrealizowana przez Warsztat Architektury Pracownię Autorską z Sopotu.

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
Źródło: www.univ.gda.pl

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
16.05.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału