do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Obrona: M.M. Kuźma
Dyplomy 2010 - Magist.
Kształcimy najlepszych...
Iuventus Plus: M. Wysocka
Wyróżnienie: Ł. Lubiński
FOCUS 2010
Szkoła Chemii
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA CHEMIO?
Wykładowca roku
Dla najlepszych...
Seminarium dla doktorantów
Wystawa dokumentów
Obrona: S.E. Freza
Obrona: P.M. Gruszczyński
Obrona: M.K. Śleszyńska
Wybory: Sam. Stud.
Obrona: B.E. Zadykowicz
Obrona: A. Kwiatkowska
Projekty rozwojowe
Inauguracja SD
Inauguracja 2010
Seminarium: prof. Day
Wmurowanie kamienia węgielnego
Organizacja I tygodnia
Inauguracja 2010/2011
Staże DBU
Seminarium doktorantów
Informator Pierwszaka
Akademicka Szkoła Letnia
Innowacyjna Gospodarka
Stypendia konferencyjne
SD: dodatkowa rekrutacja
Seminarium: prof. Lee
Dodatkowa rekrutacja
IPMSD
Rekrutacja: MPD
Rekrutacja IPMSD
Stypendia L'Oréal
Obrona: A. Stefańska
Obrona: M.M. Orłowska
Obrona: P.L. Niedziałkowski
QSAR2010
Obrona: A. Pogorzelska
Seminarium: dr Gaczyńska
Nagrody PTChem
Obrona: A. Markowskiej
Obrona: A. Radulskiej
VIII BFN - galeria
Obrona: K. Szczodrowski
BFN 2010
Wampiriada
Turniej Piłki Siatkowej
Nowy budynek WCH
Nowy numer "Sp3"
Chemiliada: godziny dziekańskie
Seminarium: dr Smith
Stypendium L'Oreal
Chemiliada 2010
Statistica
Stypendia DBU
Obrona: B. Lipowska-Łastówka
Obrona: B. Spichalska
Nagroda Czerwonej Róży
OG PTCh
Dzień Otwarty - zmiany
Ankieta RMN
Logo W.Ch.
Targi Akademia 2010
Obrona: M. Pawlukowska
World of audit
Nauczyciel roku
Grasz o staż
Inkubator Przedsiębiorczości
Dzień Otwarty
Obrona: A. Tuszkowska
Obrona: J. Samaszko
Uroczyste posiedzenie Senatu UG
Projekt: "Cukry..."
Sesja spr. SD
Obrona: D. Dębowski
Agrochemia
Cudze chwalicie...
X sesja spr.
Nagrody WFOŚ
Bookcrossing
Grant obl. INCITE
Obrona: A.D. Kotłowska
INNOpomorze
Obrona: Ł. Haliński
Seminarium: prof. Opałło
Strefa Nauki
Seminarium: prof. Leszczyński
Książka: QSAR studies
Promocja Nauki Polskiej

 
Dodatkowa rekrutacja na Wydział Chemii
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza rekrutację dodatkową na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii. Termin i miejsce składania dokumentów: 13 - 22 września 2010 roku , Dziekanat Wydziału Chemii, pok. 125 ul. Sobieskiego 18/19, Gdańsk. Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego: 27 września 2010 roku.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjecie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału Chemii)
 • pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii lub Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
 • poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim
 • życiorys
 • poświadczona kopia dowodu osobistego
 • 3 fotografie
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje ( certyfikaty językowe, dorobek naukowy, publikacje, nagrody, staże, członkostwo w kolach naukowych)
 • indeksy (I i II stopień studiów)
Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego:
 • średnia ocen ze studiów (0-75 pkt)
 • ocena pracy dyplomowej (0-5 pkt)
 • ocena z egzaminu magisterskiego (0-5 pkt)
 • znajomość języka obcego na podstawie stopnia certyfikatu (0-5 pkt)
 • dorobek naukowy: publikacje i komunikaty (0-5 pkt)
 • inne: staże, nagrody naukowe, członkostwo w kołach naukowych (0-5 pkt)
Maksymalna liczba punktów: 100
do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
23.08.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału