do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Obrona: M.M. Kuźma
Dyplomy 2010 - Magist.
Kształcimy najlepszych...
Iuventus Plus: M. Wysocka
Wyróżnienie: Ł. Lubiński
FOCUS 2010
Szkoła Chemii
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA CHEMIO?
Wykładowca roku
Dla najlepszych...
Seminarium dla doktorantów
Wystawa dokumentów
Obrona: S.E. Freza
Obrona: P.M. Gruszczyński
Obrona: M.K. Śleszyńska
Wybory: Sam. Stud.
Obrona: B.E. Zadykowicz
Obrona: A. Kwiatkowska
Projekty rozwojowe
Inauguracja SD
Inauguracja 2010
Seminarium: prof. Day
Wmurowanie kamienia węgielnego
Organizacja I tygodnia
Inauguracja 2010/2011
Staże DBU
Seminarium doktorantów
Informator Pierwszaka
Akademicka Szkoła Letnia
Innowacyjna Gospodarka
Stypendia konferencyjne
SD: dodatkowa rekrutacja
Seminarium: prof. Lee
Dodatkowa rekrutacja
IPMSD
Rekrutacja: MPD
Rekrutacja IPMSD
Stypendia L'Oréal
Obrona: A. Stefańska
Obrona: M.M. Orłowska
Obrona: P.L. Niedziałkowski
QSAR2010
Obrona: A. Pogorzelska
Seminarium: dr Gaczyńska
Nagrody PTChem
Obrona: A. Markowskiej
Obrona: A. Radulskiej
VIII BFN - galeria
Obrona: K. Szczodrowski
BFN 2010
Wampiriada
Turniej Piłki Siatkowej
Nowy budynek WCH
Nowy numer "Sp3"
Chemiliada: godziny dziekańskie
Seminarium: dr Smith
Stypendium L'Oreal
Chemiliada 2010
Statistica
Stypendia DBU
Obrona: B. Lipowska-Łastówka
Obrona: B. Spichalska
Nagroda Czerwonej Róży
OG PTCh
Dzień Otwarty - zmiany
Ankieta RMN
Logo W.Ch.
Targi Akademia 2010
Obrona: M. Pawlukowska
World of audit
Nauczyciel roku
Grasz o staż
Inkubator Przedsiębiorczości
Dzień Otwarty
Obrona: A. Tuszkowska
Obrona: J. Samaszko
Uroczyste posiedzenie Senatu UG
Projekt: "Cukry..."
Sesja spr. SD
Obrona: D. Dębowski
Agrochemia
Cudze chwalicie...
X sesja spr.
Nagrody WFOŚ
Bookcrossing
Grant obl. INCITE
Obrona: A.D. Kotłowska
INNOpomorze
Obrona: Ł. Haliński
Seminarium: prof. Opałło
Strefa Nauki
Seminarium: prof. Leszczyński
Książka: QSAR studies
Promocja Nauki Polskiej

 
Innovative and Novel Computational Impact on Theory and Experiment
Tytuł projektu: Badania oddziaływań chaperonu HSP70 z polipeptydami metodą dynamiki molekularnej w skali milisekundowej. (ang. Millisecond Molecular Dynamics of Chaperoning of Unfolded Polypeptide Chains by HSP70)

Amerykański Departament Energii (DOE), który dysponuje superkomputerami w Argonne National Laboratory i Oak Ridge, od sześciu lat organizuje konkursy na wybitne projekty obliczeniowe wymagające milionów godzin procesora, w ramach programu INCITE (Innovative and Novel Computational Impact on Theory and Experiment). Obliczenia te są masowo równoległe co oznacza, że każde zadanie jest wykonywane na kilku lub nawet kilkudziesięciu tysiącach procesorów. Wymaga to od realizujących te projekty naukowców nie tylko doskonałego przygotowania merytorycznego ale również dostosowania softwaru do obliczeń masowo równoległych (można to porównać do zaprojektowania zarządzania przedsiębiorstwem w czasie dłuższej nieobecności szefa). Granty INCITE są ostatnio dostępne także dla naukowców spoza USA.

W tym roku jednym z 69 zwycięzców konkursu o granty INCITE został zespół kierowany przez prof. Harolda A. Scheragę z Cornell University oraz prof. Józefa Adama Liwo z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowcy Ci współpracują w dziedzinie badania foldingu białek od 20 lat. Otrzymali Oni 6 mln godzin obliczeniowych na ósmym na świecie co do mocy obliczeniowej komputerze Blue Gene w Argonne National Laboratory pod Chicago na realizację projektu pt. "Badania oddziaływań chaperonu HSP70 z polipeptydami metodą dynamiki molekularnej w skali milisekundowej.

Chaperony, zwane także białkami opiekuńczymi, umożliwiają białkom obecnym w organizmach żywych szybkie osiągnięcie charakterystycznej dla każdego białka struktury trójwymiarowej, która jest niezbędna do jego funkcjonowania. Taki proces można porównać do taśmy produkcyjnej, gdzie maszyna (chaperon) z kawałków drutu robi np. wózek do supermarketu. Chaperony odgrywają również rolę w innych procesach biomolekularnych (np. w apoptozie) a ich niewłaściwe funkcjonowanie jest wiązane z chorobami nowotworowymi, chorobą Parkinsona i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Jedyną metodą poznania mechanizmu działania chaperonów (a przez to i zrozumienia ich roli w procesach chorobotwórczych) są symulacje dynamiki molekularnej, czyli zachowania tych białek oraz białek z którymi oddziałują w czasie. Wymaga to ogromnych mocy obliczeniowych, które są dostępne w ramach programu INCITE. Celem projektu kierowanego przez prof. Scheragę i prof. Liwo będzie poznanie dynamiki przejścia ludzkiego chaperonu HSP70 od formy nieaktywnej do aktywnej oraz dynamiki wiązania krótkich substratów polipeptydowych, które steruje procesem aktywacji.

Więcej informacji na temat grantów INCITE można znaleźć na stronie DOE pod adresami www.energy.gov/news2009/8557.htm oraz www.er.doe.gov/ascr/incite/index.html

Serdecznie gratulujemy!!!

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
29.01.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału