do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaPatent Plus
Wybory w OG PTChem
Spotanie opłatkowe
Studia podyplomowe
Famelab - kolejna edycja
Program LIDER
Wyniki wyborów do CK
Nagroda premiera
Spotkanie z prof. Węgrzynem
NCN - kokursy
Wnioski o nagrody...
Stypendia naukowe dla doktorów
Stypendia naukowe dla doktorantów
Seminarium: dr E.Kamysz
Stypendia MNiSW
Spotkanie opłatkowe
Zacznij.biz
Nagroda dla dr T.Plucińskiego
100-lecie urodzin prof. Bielańskiego
Spotkanie z ERASMUSEM
Nagrody dla magistrów
Wręczenie dyplomów mgr
Zniżka na PKP
Baza Reaxys
Sprawozdania SD
PRK - szkolenie
Semnarium: prof. Lee
Nagroda im. prof. Kupryszewskiego
Wyniki konkursów NCN
Diamentowy grant
Innodoktorant V
Uroczytość wręczenia dyplomów
Stypendia doktorskie NCN
Seminarium w Londynie
Książka pod red. prof. Puzyna
Sukces prof. Skowrona
ICMBIHL
Sukces prof. Puzyna
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Inauguracja SD
Wywiad P. Urbaszka
Studends helping Students
XX-lecie FNP na UG
Stypendia MNiSW
Green Chemistry
Portal pracownika
Inauguracja 2012/13
Konkurs: najlepsza praca mgr
Student Mobility - Placement
Obsługa Administracyjna WCh
NanoBridges
SPIN - I edycja
Erasmus Intensive Programme
Grant dla prof. Skowrona
Wykłady dla SD
Seminarium wydziałowe
Inauguracja 2012/13
Nowi pracownicy
S.Freza w RMN
Słowo od Dziekana
Stypendia
SD: rekrutacja
Spotkanie: Stypendia dla kobiet
Obrona: A. Bychowska
WFOS - wyniki konkursu
Konferencja Studentów i Doktorantów
Reg. styp. dokt.
Seminarium doktorantów
Famelab: finał
Obrona: K.J. Kabat
Opus i Preludium 2
Sonata 2
Staże NCN
Obrona: R.M. Rostankowski
Obrona: J.H. Jeżewska-Frąckowiak
Obrona: C. Sikorska
BFN 2012
Mały ekolog po
Mały ekolog
BW wyniki
Dzień otwarty
FNP START
60 lat Chemii
Profesor w ZIŚ
Adiunkt w ZIŚ
Adiunkt w ZAŚ
Konkurs: BMN
Adiunkt w KChM
Targi Akademia 2012
Seminarium
Stanowisko prof. w ZIŚ
Obrona: A.M. Jowsa
POCH - wyprzedaż
ERASMUS - rekrutacja
InnoDoktorant - wyniki
Famelab - półfinał
Seminarium: dr Kawai
Wybory do RSSWCh
Sesja SD 2012
Warunki odpłatności...
Oświadczenie studenta
Dziewczyny Przyszłości
Sesja sprawozdawcza SD
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
Nagrody Rektora
Nagroda Uphagena
Stanowisko prof. w KChOiN
Stanowisko prof. w KChF
Stanowisko prof. w PBMŚ
Obrona: A. Białk-Bielińska
Obrona: P. Malecha
Obrona: M.M. Spodzieja
Obrona: M.E. Orlikowska
Obrona: B. Parfianowicz
Stanowisko prof. w KChM
PBMN-sprawozdania
Stanowisko prof. w KChA
Sesja sprawozdawcza-SD

 
Zniżki na bilety PKP dla pracowników UG

Dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zainteresowani są na 2013 rok wykupem, na swój całkowity koszt, ulgi 50% w komunikacji krajowej - w klasie dowolnej za pośrednictwem Uniwersytetu Gdańskiego

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z otrzymaną informacją z PKP Intercity S.A. działającej z upoważnienia pozostałych przewoźników istnieje możliwość za pośrednictwem Uniwersytetu Gdańskiego wykupienia, na całkowity koszt pracownika, legitymacji uprawniających do ulgi 50% w komunikacji krajowej - w klasie dowolnej w pociągach spółek Przewozy Regionalne dla *uprawnionych pracowników UG tj. zatrudnionych w wymiarze co najmniej etatu na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż do 31 grudnia 2013 roku.*

Koszt wykupu jednej legitymacji, o której mowa wyżej, uzależniony jest od liczby, pracowników i udziału procentowego w stosunku do wszystkich uprawnionych pracowników UG.

W przypadku wykupu powyżej 281 uprawnień koszt jednej legitymacji wynosić będzie *509,76 zł.* brutto. W przypadku zakupu poniżej 281 uprawnień koszt zakupu jednej legitymacji wynosić będzie *765,72 zł.* brutto.

Pracownik, który podejmie decyzję o wykupie legitymacji na swój całkowity koszt i złoży upoważnienie, o którym mowa niżej, zobowiązuje się do poniesienia kosztu wykupu legitymacji w kwocie *509,76 zł brutto* lub *765,72 zł brutto.*

W celu zawarcia umowy z PKP Intercity S.A. o wykup powyższych legitymacji zobowiązuję pracowników spełniających warunki uprawnienia, o których mowa powyżej, a którzy podejmą decyzję o wykupie legitymacji na swój całkowity koszt, *o wypełnienie załączonego (załącznik nr 2) wzoru upoważnienia i przekazanie go do kierownika Administracji Obiektów w swoich jednostkach w terminie nieprzekraczalnym do 11.12.2012 roku. *

Jednocześnie informuję, że w przypadku wycofania się pracownika ze złożonego upoważnienia zostanie on obciążony całkowitym kosztem wykupu ulgi.*

Upoważnienia złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione w zawartej z PKP Intercity S.A. umowie o wykup legitymacji.

Z upoważnienia Kanclerza UG
Kierownik Działu Zarządzania Kadrami
mgr Izabela Dąbrowska

Załączniki:

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
05.12.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału