Zakład Biotechnologii Molekularnej

80-952 Gdańsk, ul. J. Sobieskiego 13, budynek Ochrony Środowiska

tel. (58) 523 54 53

Kierownik:
dr hab. Piotr Skowron, prof. UG skowronp@chem.univ.gda.pl 0-58 523 54 54
Pracownicy:
dr Agnieszka Żylicz - Stachula agniechz@chemik.chem.univ.gda.pl 0-58 523 54 54
dr Ewa Mulkiewicz mulkiew@chem.univ.gda.pl 0-58 523 54 53
dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak jezewska@chem.univ.gda.pl 0-58 523 54 33
mgr Ewa Sulecka ewa_sulecka@wp.pl 0-58 523 54 33
Doktoranci:
mgr Daria Krefft
mgr Joanna Żebrowska
mgr Olga Żołnierkiewicz
Magistranci:
Patrycja Kulwikowska
Kinga Westphal
Żaneta Zackiewicz