do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Strona G3ówna

→ Nowy budynek

→ Olimpiada Gimnazjalna
→ Warsztaty kosmetyczne dla dzieci
→ Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 2013
→ Warsztaty dla gimnazjów i liceów
→ Inauguracja Roku Akademickiego Doktorantów 2013/14
→ Chemiliada 2013
→ Otwarcie nowego budynku WCh
→ XI Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Sesja SD 2013
→ Spotkanie op3atkowe
→ Dyplomy 2012
→ Inauguracja SD
→ Inauguracja 2012/13
→ Dzien Otwarty i BFN 2012
→ Targi Akademia 2012
→ Sesja SD 2012
→ Dyplomy 2011
→ IX Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Dzien Otwarty 2011
→ Targi Akademia 2011
→ Magia Nauki 2011
→ Dyplomy 2010 - Magist.
→ Inauguracja 2010
→ VIII Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Targi Akademia 2010
→ Sesja spr. SD 2010
→ USN2010
→ Dyplomy 2009
→ Inauguracja 2009
→ Dzien Otwarty 2009
→ Targi Akademia 2009
→ Sesja Sprawozd. 2009
→ Dyplomy 2008 - Magist.
→ Dyplomy 2008 - Licencjat
→ Inauguracja 2008
→ VI Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Sesja Sprawozd. 2008
→ Targi Akademia 2008
→ Dyplomy 2007
→ Inauguracja 2007
→ Sesja Sprawozd. 2007
→ Dyplomy 2006
→ 15-lecie Wydzia3u
→ Inauguracja 2006
→ Inauguracja 2005
→ Dyplomy 2005
→ Sesja Sprawozd. 2004

 
Otwarcie nowego budynku Wydziału Chemii - galeria

Wielkie Otwarcie nowego budynku Wydziału Chemii za nami!

W dniu 27 maja 2013 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Wydziału Chemii na Bałtyckim Kampusie Oliwa.

Przed rozpoczęciem uroczystości Panowie Profesorowie Edmund Kwiatkowski i Bogdan Liberek odsłonili Tablicę Pamiątkową poświęconą Ojcom-Założycielom Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Profesorom: Tadeuszowi Jasińskiemu, Gotfrydowi Kupryszewskiemu, Edmundowi Kwiatkowskiemu, Bogdanowi Liberkowi, Januszowi Sokołowskiemu i Jerzemu Szychlińskiemu.

Uroczystość rozpoczął Prof. Bernard Lammek, Rektor UG, przede wszystkim dziękując za wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej siedziby Wydziału, odwołując się także do historii Wydziału Chemii zapoczątkowaną przez profesorów, którym poświęcono Tablicę Pamiątkową.

Następnie głos zabrał Prof. Piotr Stepnowski, Dziekan Wydziału Chemii, podkreślając naukowe osiągnięcia Wydziału, który należy do wiodących jednostek naukowych w Polsce i na Świecie. Dziekan zwrócił także uwagę na czynniki ograniczające rozwój nauki w Polsce, w tym system zamówień publicznych. Kończąc zadeklarował, że Wydział kontynuował będzie swoją działalność w nowym budynku w duchu sentencji wyrytej nad wejściem do starej siedziby Candide et sincere (szczerze i rzetelnie).

Głos zabrała także Pani Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gratulując gdańskiej chemii uniwersyteckiej tak wspaniałego, nowoczesnego budynku, który stwarza nowe szanse na rozwój dydaktyczno-naukowy. Minister powiedziała przy tym, iż Uniwersytet Gdański, dzięki kampusowi Oliwa staje się konkurencyjny wobec uczelni wyższych w Europie i na świecie.

Następnie wystąpił Pan Paweł Orłowski, Wiceminister Rozwoju Regionalnego, zobowiązując się do dalszego wspierania Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju i pokonywaniu biurokratycznych przeszkód w pełnym użytkowaniu nowej infrastruktury.

Wystąpił także Pan dyrektor Janusz Ewert, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, firmy Alpine Bau, który podziękował za dobrą współpracę z uniwersytetem przy realizacji tej inwestycji.

Głos zabrał także Pan Luis Flores, właściciel firmy Flores Valles, która wyposażyła budynek w nowoczesne meble laboratoryjne, deklarując, iż od nowego roku akademickiego uruchomiony zostanie fundusz stypendialny dla pracowników Wydziału Chemii, finansujący krótkoterminowe staże zagraniczne.

Następnie wystąpiła Pani Prof. Żaneta Polkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, odczytując list gratulacyjny w imieniu Prezesa PTChem.

Uroczystość zakończył występ kwartetu smyczkowego La Scala.

Gratulacje złożone na ręcę prof. Bernarda Lammka, Rektora UG oraz prof. Piotra Stepnowskiego, Dziekana Wydziału Chemii UG.


10-minutowy film z otwarcia nowego budynku Wydziału Chemii UG

 Wielkie otwarcie - zobacz film (57MB)


zdjecie1 zdjecie1 zdjecie1 zdjecie1 zdjecie4 zdjecie5 zdjecie7 zdjecie8 zdjecie11 zdjecie13 zdjecie16 zdjecie17 zdjecie18 zdjecie2 zdjecie20 zdjecie3 zdjecie6 zdjecie10 zdjecie12 zdjecie1 zdjecie1 zdjecie1 zdjecie1 zdjecie4 zdjecie5 zdjecie7 zdjecie8 zdjecie11 zdjecie13 zdjecie16 zdjecie17 zdjecie18 zdjecie2

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
26.05.2013 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału